Doelstellingen

Toen Emiel Fack en Vera Bertin in 2003 hun schouders onder het project herdenking heksenprocessen“HEKSenVUUR” zetten, vond Vera dat dit thema extra promotie kon gebruiken. Net zoals de Stroppendragers in Gent ambassadeurs zijn voor de stad, kon een “Heksengilde” hetzelfde betekenen voor Laarne en Kalken.
Met dit idee ging Vera Bertin ten rade bij de dames van de toerismeadviesraad, en zo zag op 27 januari 2004 de “Heksengilde Laarne & Kalken” het levenslicht.

Op vrijdag 13 februari 2004 werd tijdens een ceremoniële zitting in het gemeentehuis van Laarne (en met persbelangstelling), de Heksengilde boven de doopvont gehouden. Peters zijn Emiel Fack en ontwerper van het logo André Van Malderen.

De gilde is neutraal (heeft geen politieke kleur) en stelt zich tot doel de heksentraditie van de gemeente Laarne te promoten vanuit een ander oogpunt. Via het contact met de lokale handelaars wordt gestreefd naar een aantal verwezenlijkingen met blijvend karakter. (zie Verwezenlijkingen)

Als ambassadrices van de gemeente werd de Heksengilde ontvangen door de gewezen gouverneur H. Balthazar op 13 september 2004, om de herdenking “HEKSenVUUR” ook provinciaal kenbaar te maken.

De Heksengilde probeert zoveel mogelijk deel te nemen aan activiteiten, zoals jaarmarkten, boerenmarkten, kerstmarkten en wanneer de gemeente belangrijke personen ontvangt, zijn ze dikwijls van de partij bij rondleidingen in het kasteel.

Het is ook de bedoeling om bij de kinderen een positief beeld van de heksen te scheppen. Daarom bezoeken ze, rond Halloween, enkele scholen in beide gemeentes. (zie: bezoek scholen)

De heksen van Laarne en Kalken zitten niet stil! De activiteiten nemen heel wat tijd in beslag en de gilde werd uitgebreid; Martine Hoogewijs uit Kalken en Christine Vanhaesebrouck uit Laarne werden ook volwaardige leden van de Heksengilde. Lieve Vandesompel en Cathy Vanden Berghe hebben, nadat ze op ceremoniële wijze ingehuldigd werden, ook onze rangen vervoegd.
De Heksengilde evolueert voortdurend, en ondertussen zijn Martine Hoogewijs, Lieve Vandesompel en Cathy Vanden Berghe geen lid meer (maar wel nog sympathisant) en sloten Edith Stautemas, Marianne Baele en Martine De Clercq zich bij onze gilde aan.
Op dit ogenblik zijn we met 7 heksen : Vera, Christine, Marianne, Ingrid, Wivine, Edith en Martine (voor contact : zie ‘leden’)

De Heksengilde wil Laarne en Kalken een extra toeristische en historische dimensie geven door ernaar te streven de traditie en geschiedenis van Laarne als heksengemeente in ere te houden!