Heksengilde Laarne

De Heksengilde van Laarne heet u hartelijk welkom!

leden    logoheksengilde_1  Kasteel_ezg_4_1

De Heksengilde Laarne & Kalken werd opgericht door Vera Bertin in januari 2004, naar aanleiding van de herdenking van de heksenprocessen in 2007. In 2007 was het namelijk 400 jaar geleden dat de laatste heksen op de brandstapel ter dood gebracht werden…
Dit gegeven werd herdacht met een grootse historische evocatie, genaamd “HEKSenVUUR”, waarvoor de Heksengilde als ambassadrice fungeerde.
Daar onze Heksengilde enkel uit vrouwen bestaat, kozen we 2 peters om de Heksengilde boven de doopvont te houden:
              AndrĂ© Van Malderen, ontwerper van ons logo en
              Emiel Fack, bezieler van HeksenVuur…

Een heugelijke geboorte !     : (Lees meer)
Persartikels: februari 2004   : (Lees meer)